Startsida   |   Produkter   |   Referenser   |   Återförsäljare   |   Länkar   |   Kontakt    |  

Heat-On AB är ett företag inriktat på försäljning och installation av solenergianläggningar. Vi arbetar främst med solvärme, det vill säga anläggningar med solfångare där energin från solen används till att producera varmvatten och värme. Dessa system fungerar som ett komplement till bostadens normala uppvärmningssystem. Solvärme är inte samma sak som solceller, som istället utnyttjar solenergin för att alstra elektricitet.

Produkterna vi använder oss av kommer från Schüco samt Aquasol när det gäller planglasade solfångare .
När det gäller Vakuumsolfångare så är det Intelli-heat solvärmesystem som kommer ifrån Sol & Energiteknik SE AB. 
 
Från i år 2008 är vi även CTC-Partner när det gäller Luft-vatten värmepump som kan kombineras ihop med solenergi.

Heat-On AB ägs och drivs av Peter o Björn Ståhl, Vi som jobbar på företaget har tillsammans över 25 års erfarenhet av solvärmesystem i kombination med andra värmekällor. Företaget har kontor i Örebro, men vi är verksamma över hela Sverige.

Kontakta oss gärna för mer information!